Različito

Šta bi trebalo biti nagib kanalizacije

Šta bi trebalo biti nagib kanalizacije

Da bi se osiguralo normalno odlaganje otpadne vode, nagib kanalizacionog sistema na 1 metar prema SNiP 2.04.01-85 * treba da bude 2 cm, ali ovi standardi važe za tesnilo prečnika 100 mm. Pored toga, kako bi se optimizovao uklanjanje celog čvrstog …

Pročitajte više »