Projekt kanalizacije: karakteristike stvaranja i stručni

15-07-2018
Kanalizacija

Kanalizacija i vodovod se smatraju jednim od glavnih komunikacionih sistema u kući. Istovremeno, za njihovo stvaranje neophodno je uzeti u obzir masu različitih faktora koji odgovaraju strukturi zgrade, lokaciji potrošačkih tačaka i odabranim materijalima. Zbog toga bi projekat kanalizacije u privatnoj kući trebao biti posebno pažljiv, uzimajući u obzir sve karakteristike.

Amaterske fotografije faznog procesa proizvodnje septičke jame od betona za kanalizaciju

Fazni proces

Pri izradi kanalizacionog sistema za kuću, morate odmah uzeti u obzir lokaciju vodovoda. Istovremeno, profesionalni zanatlije preporučuju stavljanje oba ova sistema na plan kako ne bi dobili samo opštu ideju o finalnom proizvodu već i provjerili ispravnost njihovih proračuna. S obzirom na to, projekat vodosnabdevanja i kanalizacije privatne kuće se obavlja istovremeno.

Stručni projekat lokacije kanalizacionih sistema na lokaciji

Ulaz i ožičenje

  • Ulazna tačka do kuće je polazna tačka za izradu takve dokumentacije.. Zbog toga, sa njim bi trebalo da započnete ceo razvoj.
Najjednostavniji grafički dijagram instalacije ovih sistema u kući na nekoliko spratova
  • Da biste napravili crtež vodosnabdevanja, dovoljno je da nacrtate linije iz date tačke na planu ploče koji će prikazati cijevi. Istovremeno se dovode do potrošnih tačaka sa naznakom graničnih tačaka.
  • Takođe na projektu se prikazuje lokacija svih zapornih ventila ili utikača. Neki eksperti preferiraju da odmah na planu obeleže oznaku fitinga i njegov prečnik. Ovo je veoma zgodno ako planirate da napravite tranzicije.
Praktično svi glavni elementi komunikacionih sistema nalaze se u podrumu ili podrumu, na ulaznoj tački u kuću
  • Na početku cijelog rasporeda, neki projekti uključuju instaliranje vodomjera.. U ovom slučaju, priručnik za instalaciju snažno preporučuje montiranje kontrolnih ventila i filtera.
  • Stručnjaci preporučuju ugradnju kolena sa kontrolnim otvorima na ulazu u kanalizaciju.. Mnogo je bolje ako je opremljen sa zamkom. Ovakav spoljni kanalizacijski projekat će omogućiti čišćenje čitavog sistema kada je zapušen.
Zahvaljujući specijalnim računarskim programima, moguće je nabaviti volumetrijske modele lokacije svih komunikacionih sistema unutar kuće.
  • Takođe, ove kontrolne kapije se postavljaju na mestima oštrih obrta. Ovo će u velikoj meri pojednostaviti rad.

Savjet! Stručni majstori preporučuju kontaktiranje specijalista za kreiranje takvih projekata, jer mogu sadržati mnogo različitih elemenata koji će svakako izazvati poteškoće u samoproizvodnji.

U nekim vrstama projekata, samo stručnjak može da razume, a ponekad i osoba koja se bavi razvojem

Spoljni sistemi

Ako se projekat vodosnabdevanja i kanalizacije razvija uzimajući u obzir prisustvo gradskog autoputa, onda nakon ulaska u kuću sve cijevi se svede na glavni bunar, gdje su priključeni na sistem. U tom slučaju, obavezno instalirajte drugu otvor za pregled na odvodu i dodirnite vodu.

Najjednostavnija grafička slika septičke jame sa sistemima za razmjenu

Ako planirate da napravite nacrt kanalizacije oluje, onda se to obično vrši odvojeno od glavnog odvoda. Istovremeno, neophodno je postaviti koleno na ulaz u opšti sistem, koji će stvoriti hidraulički ventil.

Projekti bez centralnog komunikacionog sistema su značajne razlike. Obično se kanalizacija završava u septičkom ili septičkom spremištu. Zbog toga je na planu važno prikazati sve priključne elemente i odgovarajući ugao nagiba.

Postavljanje i postavljanje vodosnabdevanja iz bunara i kanalizacije do septičke jame

Kada se projekat razvija za snabdevanje vodom bez centralnog autoputa, obično se pretpostavlja da će biti prisutan vodotok. Ovom elementu sistema treba posebnu pažnju posvetiti, jer će biti neophodno označiti instalaciju pumpe, filtera i drugih komponenti.

Korišćenje nekoliko kanalizacionih sistema u jednoj oblasti vrši se pomoću odvoda u jedan septični tank, ali na različitim nivoima

Ako se dokumentacija vrši sopstvenim rukama, onda je veoma važno napomenuti nivo cevi na njemu. Stručni majstori preporučuju stavljanje ispod oznake zamrzavanja tla uz ugradnju dodatne izolacije. Ovo je učinjeno kako bi se obezbedilo da sistem pravilno funkcioniše u zimskom periodu.

Savjet! Postoje posebni programi koji su dizajnirani da samostalno izračunavaju sve potrebne parametre u pripremi projekta. Oni u velikoj mjeri olakšavaju rad, ali to ne znači da se mogu koristiti bez određenih vještina.

Grafički dizajn sa potrebnim dimenzijama, sistemima okretanja i uglovima nagiba

Preporuke stručnjaka

  • Mora se reći da je cena nekih elemenata sistema prilično visoka. Zbog toga, pogrešno stvoreni projekat će nužno dovesti do previsokih troškova i dodatnih troškova.
Ulaz u kanalizaciju u rezervoar za sakupljanje otpada takođe se vrši ispod nivoa zamrzavanja površine zemlje.
  • U obavljanju takvog posla može se pomoći specijalnim imenicima i različitim regulatornim dokumentima. Međutim, ponekad praktični stručni saveti će biti mnogo korisniji.
  • Nakon što je projekat spreman, potrebno je napraviti inventar svih materijala koji se koriste u instalaciji, počevši od cevi i završavajući sistemom pričvršćivanja. Ovo će značajno pomoći u kupovini i dati potpunu sliku o dizajnu kao celini.
Sva instalacija mora biti izvedena strogo u skladu sa projektom, bez ikakvih promjena ili dodataka, osim ako se ne saglasi sa projektantom.

Zaključak

Posle čitanja video snimka u ovom članku, možete dobiti detaljne informacije o tome kako se ti projekti stvaraju i šta treba znati. Takođe, uzimajući u obzir tekst iznad, treba zaključiti da je ovaj posao povezan sa velikim brojem različitih poteškoća koje treba uzeti u obzir (pogledati i članak Projektiranje kanalizacije - glavne karakteristike ove vrste rada).

Može se primetiti da projekat kanalizacije i vodosnabdijevanja stana ima određene razlike od onih koje se koriste za privatna domaćinstva. Naročito ako koristi septička jama i bunar.