Šta može biti sistem grejanja

Uostalom, sistem grijanja za davanje se ne razlikuje od sličnog sistema za veliku palatu, jer u jednom slučaju oni rade u autonomnom režimu od istih energetskih nosača. Razlika ovde je moguća osim u kapacitetu kotla. Ali to je posljedica određenih dimenzija prostora, iako to takođe razlikuje sve unutarnje i domske kuće privatne pripadnosti.

U ovom slučaju nas zanima koji sistemi mogu biti montirani u takvim prostorijama uopšte i koji su kotlovi pogodni za ovo, kao i da vam pomognu da vidite tematski video snimak.

Zemlja kotlarnica. Fotografija

Grijanje u zemlji

Napomena Ovde ćemo govoriti o sistemu grijanja za baštu, koja može zagrevati celu sobu. To jest, o onima koji predstavljaju jedinstveni krug grejanja za sve prostorije zgrade.

Kotlovi koji se mogu koristiti

Kotao za gasni generator
  • Stoga se ispostavlja da se sva sela za odmor ne gasifikuju, a električna energija može doći s prednje strane., naročito u večernjim satima, kada mnogi stanari povezuju ne samo osvetljenje, već i razne kućne aparate, na primjer, električni kotao u kupatilu ili isti električni kotlići. U ovom slučaju postoji jedan vrlo pristojan izlaz iz situacije - ovo je instalacija vlastite ruke jedinice čvrstog goriva.
  • Takvi uređaji mogu biti tradicionalni (iste peći, samo od metala i sa regulacijom protoka kiseonika i ventila i vodokotlića), ali također mogu biti gasni, koji nas najviše zanima. Ljepota takvih uređaja je što imaju dvije komore za sagorevanje, gotovo bez ostataka koji goru čvrsto gorivo, a također se zovu piroliza.
  • Drvo ili ugalj se upali u jednu komoru i nakon paljenja delimično prekrivaju snabdevanje kiseonikom, što uzrokuje bogat dima, što je proizvod termičkog razlaganja supstance, zvane piroliza.. Dim se ulazi u komoru za naknadni nagib kroz posebne kalibrisane otvore, koje takođe primaju sekundarni vrući zrak iz prve peći, gde se odvija završni izgaranje materijala, a punjenje se odvija od 4 sata do tri dana (u zavisnosti od goriva). Njihova efikasnost uz pravilno podešavanje i odgovarajuće gorivo je 90-93%, a cena je, naravno, viša od cene konvencionalnih jedinica.

Napomena Ako javna komunikacija dozvoli, možete koristiti gas (konvekciju ili kondenzaciju), električne kotlove (Tenovye ili elektrode), kao i dizel agregate. Samo poslednja opcija obezbeđuje odvojeno skladištenje solarijuma sa mesta instalacije, odnosno ne u kotlovnici.

Grejna kruga

Shema grejanja u jednom krugu

Ako vaša kuća ima malu veličinu, oko dvije ili tri sobe, tada bi trebali u potpunosti urediti konturu od jednog cevi. Evo, svaka od baterija, koja primi rashladno sredstvo iz dovodne cevi, daje je istoj cevi, tako da se tečnost postepeno hladi, a na završnom uređaju može biti hladno.

Ali ako ukupno ne bude više od tri ili četiri radijatora u celom krugu, tada trend hlađenja neće ometati vas - sve tačke će imati skoro istu temperaturu.

Sistem dvostrukih kola sa dijagonalnom vezom

Ali u slučajevima kada je kuća u vašoj zemlji dovoljno velika ili možda ima nekoliko spratova, preporučuje se korišćenje dvokružnog sistema gde temperatura nosača toplote u dovodnoj cevi ne zavisi od broja radijatora, već samo od snage kotla za grejanje i brzine cirkulacije. Ovde, vruća tečnost ulazi u bateriju sa jedne cevi, a ona odlazi drugim, povratnim, stoga, za velike zgrade ovo je odličan izlaz.

Napomena Kvalitet zagrevanja zavisi i od prečnika cevi i ne treba se usaglasiti sa pogrešnim shvatanjem da debela cijev takođe zagreva prostoriju. Činjenica je da se radijator odvaja toplotu metodom konvekcije, a cev - direktno, što približno, smanjuje efikasnost za dva puta. Za stubove u privatnoj kući, obično se primjenjuje prečnik od 25, 32, a manje često 40 mm, dok se za povezivanje koristi poprečni presek od 20 mm (podaci o polipropilenu).

Načini postavljanja toplog poda

Sistem podnog grejanja je povezan sa bojlerom tačno kao krug radiatora, ovde su potrebne samo niže temperature, tako da ako je 60-80 ° C prilično pogodno za baterije, onda je potrebno 30-50 ° C. Samo kondenzacioni kotlovi su sposobni za ovo.

Ostatak ne može uvek da održi takvu potcenjenu temperaturu, stoga je u kolo ugrađen obilaznica, sa njim ugrađen trosmerni ventil. Polaganje cevi proizvodi spirale i zmiju, ali najoptimalnije postavljanje njih možete vidjeti u gornjoj slici na lijevoj strani.

Shema podnog grejanja sa radijatorima

Za velike zgrade može se kombinovati sistem grejanja za dachu, odnosno napraviti dva različita temperaturna kruga - radijatori i podno grejanje, koje se napaja jednim kotlom. Pošto zahtevaju različite temperature, jedinica za mešanje pumpe se montira između dovodne i povratne cevi za pod, što je upravo obilaznica sa ugrađenim trostranim ventilom.

Uloga ventila je sledeća - kada krug na podu dostigne željenu temperaturu, protok se blokira i tečnost se preusmerava na povratnu cev. Čim se pod započne da se ohladi, ventil automatski preuzima drugačiji položaj, a rashladna tečnost ponovo ide tamo gde treba.

Zaključak

Nismo vam rekli da još uvek možete koristiti PLEN (električni grejač za filmove), ali ovaj sistem grijanja dacha zaslužuje više pažnje i može se istaknuti u posebnom članku. Možemo reći samo da je film postavljen kako na pod, tako i na zidove i plafon, a grejanje se odvija uz pomoć infracrvenog zračenja.

Dodajte komentar