Kako voditi grejanje u privatnoj kući: izbor sistema i

Sprovođenje grejanja u privatnoj kući je ozbiljan kompleksni zadatak, koji uključuje mnoge faze i radove. To su dizajn i izbor određenog sistema grejanja, izbor opreme i potrošnog materijala, nabavka i instalacija, testiranje pritiska i podešavanje sistema. Želimo da kažemo kako da vodimo grejanje u privatnoj kući.

Pre nego što izvršite zagrevanje u kući, morate ispravno izračunati sistem i pokupiti opremu.

Pripremna faza

Projektovanje

Trodimenzionalni nacrt dizajna kućnog grejanja.

U pripremnoj fazi neophodno je riješiti najčešća i ozbiljnija pitanja: izračunati količinu toplote potrebne za grijanje, odrediti vrstu sistema, raspored hladnjaka, vrstu rashladne tečnosti i mnoge druge važne probleme.

Ovde treba uzeti u obzir sve moguće nijanse, kao što su:

 • Klimatske karakteristike regiona. To su prosečne i maksimalne temperature, pravac vetra i jačina, režim padavina itd.
 • Karakteristike okruglih konstrukcija, krovova i temelja, kao i nivo toplotne izolacije zidova i čvrstoće vrata i prozora;
 • Neprekidne opcije snabdevanja energijom. Pre nego što započnete zagrevanje u privatnoj kući, trebate saznati stanje na energetskom tržištu vašeg regiona, jer izbor i konfiguracija cijelog sistema grijanja snažno zavisi od vrste korištenog goriva;
 • Procenjeni način rada kod kuće zimi. Episodsko-kratkoročni režim nameće nešto drugačije zahtjeve od trajnog;
 • U fazi projektovanja neophodno je razmotriti i uzeti u obzir sve moguće uštede. i korišćenje različitih, uključujući i alternativne izvore energije.
Dijagram ožičenja u projektu grejanja.

Obratite pažnju! Projekat je izrađen prema utvrđenim standardima SNiP i GOST, uzimajući u obzir sve navedene nijanse. Za angažovanje u proračunima i grafičkom dizajnu treba kompetentan stručnjak sa odgovarajućim obrazovanjem.

Na fotografiji se vidi kotlovnica sa kolektorskim čvoru.

Ovde želimo da napravimo nekoliko rezervacija.

Možda će zvučati banalne stvari, ali je neophodno reći:

 1. Projekat je jedna od najvažnijih i najvažnijih faza rada, a zanemarivanje dizajna je najbolji način da se cijeli događaj pokvari u pupolju;
 2. Većina vlasnika je, pre svega, za kvalitet instalacije, ali ne treba zaboraviti da su najskuplje i nepopravljive greške greške u dizajnu;
 3. Ako nemate tehničko obrazovanje i iskustvo u proračunima, onda je bolje ovlastiti ovaj posao profesionalcu. Ako želite da radite sami - za ovo postoje mnoge druge mogućnosti. Uštede u ovom slučaju su rizične i pretrpane ozbiljnim gubicima sredstava.
Šema dvocevnog sistema sa specifikacijom.

Obratite pažnju! Dobro dizajnirani projekat treba da uključi kompletan proračun sistema, specifikaciju opreme i materijala, grafički deo (opšti i posebni crteži koji pokazuju puteve ožičenja radijatora i lokaciju uređaja), objašnjenje, procjenu, aksonomometrijski dijagram. Naslovna stranica mora sadržati pečat organizacije projekta i potpisi odgovornih lica.

Izaberite vrstu sistema

Pre nego što izvršite zagrevanje u seoskoj kući, morate odabrati vrstu sistema.

Izbor tipa sistema grejanja je jednako važan korak koji se može pripisati dizajnu. Ovu fazu smo izdvojili, jer se ovdje pojavljuju mnoga pitanja.

Vrste radijacionih kablova.

Dakle, da vidimo koji su sistemi grejanja uopšte:

 • Po prirodi ožičenja - jednoslojna, dvocevna i kolektorska. Prvi su jeftiniji i jednostavniji, ali grejanje će biti neujednačeno, a efikasnost je niža, a druge omogućavaju brži i ravnomjerniji zagrijavanje prostora, a treći najefikasniji, ali i najteži i skupi;
 • Po tipu rashladnog sredstva - vodom, parom, vazduhom, električnim. Po pravilu, u privatnim kućama koriste se voda i / ili električni sistem. Krugovi vode dobro su poznati svima nama, a električni sistemi se sastoje od infracrvenih grejnih panela, konvektora i grejača raznih dizajna;
 • Prema načinu kretanja tečnosti za hlađenje - sa prirodnom ili prisilnom cirkulacijom. Velika većina modernih sistema funkcioniše na principu prisilne cirkulacije, pošto je mnogo efikasnije i ekonomičnije.
Ožičenje kolektora za grejanje u privatnoj kući.

Obratite pažnju! Najpopularnija i najčešća opcija je dvocevni ili kolektorski sistem sa fluidom za prenos toplote i prisilnom cirkulacijom. Ovaj izbor diktira se iz više objektivnih razloga.

Kao rashladna tečnost koristeći slavinu ili antifriz. Upotreba antifriza poboljšava pouzdanost rada i smanjuje korozivno opterećenje na cevovodu, međutim, zahteva pravilno izračunavanje parametara pumpe i pravilan izbor materijala za cijevi i uređaje za grijanje.

Jedan od najčešćih vrsta antifriza se pravi na bazi etilen glikola.

Obratite pažnju! Upotreba dvostrukog i kolektora grejanja ožičenja vam omogućava da prilagodite tok toplote svakom pojedinačnom krugu ili radiatoru. Ovo omogućava organizovanje fleksibilnog i ekonomičnog sistema upravljanja.

Izbor materijala i opreme

Kotlovi

Kotao je srce bilo kog sistema grejanja.

Za sistem grijanja vode, upotreba kotla je obavezna. Kotao je elektrana u kojoj sagorevanje goriva zagreva hladnjak.

Moderno tržište nudi sledeće vrste kotlova:

 • Gas. Koristiti gas ili tečni gas u cilindrima;
 • Čvrsto gorivo. Ogrevno drvo, ugalj, briketi za gorivo, pelete, otpad drvoprerade, treset, slama, mrtvo drvo, itd .;
 • Dizel. Koriste tečne naftne derivate - dizel, dizel, benzin, razne vrste ulja, mazut, itd.
 • Electric. Radite na električnoj energiji, koristite TEN ili princip elektrode za zagrevanje.
Moderni kotlovi na gas funkcionišu automatski.

Najprofitabilniji gasni kotlovi. Ako je vaša lokacija povezana sa linijom snabdevanja prirodnim gasom, onda je vaš izbor očigledan: gas je nekoliko puta jeftiniji od drugih vrsta goriva, njegova upotreba je što je više pogodna i efikasnija.

Gasna oprema je relativno jeftina, a njegova instalacija takođe ne izaziva poteškoće, jedini problem je potreba za dozvolom i učešćem stručnjaka za gasne usluge u povezivanju uređaja sa gasovodom.

Kotao na čvrsto gorivo sa automatskim sistemom za peletiranje.

Ako vaša kuća nije gasifikovana, onda obratite pažnju na kotlove na čvrsta goriva. Ovo su druga najjeftinija pogona nakon gasa.

Najjeftiniji i pogodniji gasni generator ili pirolizni aparat. Oni vam omogućavaju da utopite kuću na jednom jezičku za oko 8 do 10 sati, što vas štedi od noćnih smena u kotlarnici tokom zimske hladnoće.

Pirozni kotao.

Nedostatak uređaja na čvrsto gorivo je potreba za ručnom kontrolom, ručnim dovodom goriva, ručnim čišćenjem komore za sagorevanje i dimnjakom. Takođe će vam biti potrebna suha prostorija za skladištenje ogrijevnog drveta, isporuka drva za ogrijev na gradilište i mjere zaštite od požara.

Električni kotlovi su kompaktni i nežni.

Električni kotlovi su najprikladniji i tehnološki, oni vam omogućavaju da u potpunosti automatizujete svoj rad. Osim toga, oni su sigurni, ekološki prihvatljivi, ne proizvode pepeo, čađ, dim i drugi otpad. Nedostatak je veoma visoka cena električne energije.

Izgleda kao dizelska jedinica evropskog kvaliteta.

Dizelske jedinice su najskuplje za rad, pošto su troškovi energije ugljovodonika izuzetno visoki. Takođe treba uzeti u obzir troškove isporuke, skladištenja i isporuke goriva rezervoaru kotla. Grejanje sa dizel gorivom je najskuplja i iracionalna vrsta organizacije za grejanje kuća.

Cijevi i radijatori

Polipropilenske cevi postale su jedna od najpopularnijih opcija.

Kada imamo projekat prema kojem smo odabrali kotao za grijanje, možemo preći na izbor uređaja za grijanje i cevi kroz koje će cirkulacija tople vode.

Najčešće i najčešće čelične cijevi za vodu. Dovoljno je rečeno o njima, samo se sećamo da su izdržljivi, pouzdani, ali se plaše korozije, prerastaju se sedimentima i prilično je teško montirati.

Za montažu čeličnih linija potrebna je posebna oprema.

Ako planirate da grejate u privatnoj kući vlastitim rukama, obratite pažnju na plastične cevi. Ovi materijali karakterišu jednostavna instalacija, mala težina i bez korozije.

Najpopularnije cevi od polipropilena i ukopanih polietilena, koje se smatraju pouzdanijim i kvalitetnijim, ali su i njihovi troškovi znatno viši. Montaža spojeva vrši se lemljenjem ili hladnom montažom, što je mnogo jeftinije i lakše raditi s vlastitim rukama, a ne zavarivanje čeličnih ili bakarnih cijevi.

Polipropilenske cijevi i fitingi.

Takođe treba primetiti mogućnost postavljanja cijevi ispod poda, iza postolja, unutar zidova u kapijama itd. Proizvodi od preklopnog polietilena mogu se savijati i gurati bez pregleda vrata. Savremene verzije plastičnih cevi su u potpunosti pogodne za upotrebu u sistemima grejanja.

Obratite pažnju! Prilikom izbora plastičnih cevi, obavezno navesti da su vam potrebne cevi za grejanje. Karakteriše ih prisustvo armature, kompozicije i strukture, dizajnirane su za transport vrućih supstanci pod određenim pritiskom.

Materijali za grejne sisteme imaju posebnu strukturu.

Uređaji za grejanje vodovodnog sistema predstavljeni su u nekoliko vrsta:

 • Radijatori od čelika ili čelika;
 • Čelični pločasti paneli;
 • Aluminijumski ili bimetalni cevasti konvektori.

Baterije karakterišu visoka pouzdanost i dobre performanse. Oni su najčešći i poznati svima koji su ikada posjetili sovjetski gradski stan.

Gvozdena baterija je poznata svima.

Čelični zavareni paneli su najmanji efikasni i pouzdani tipovi. Izražavaju prilično nisku produktivnost i brzo postaju neupotrebljivi zbog korozije i strukturnih defekata.

Panel je zavaren od čeličnih limova sa profilisanim kanalima za cirkulaciju vode.

Konvektori izrađeni od aluminijuma ili kombinacije aluminijuma i antikorozivnog čelika su među najkvalitetnijim i efikasnijim uređajima za grejanje.

Modeli čiste aluminijuma pogodni su za male lokalne sisteme sa visokokvalitetnim rashladnim fluidom i sistemom koji dobro funkcioniše. Za uslove centralnog napajanja ili visokih opterećenja treba kupiti bimetalnu verziju.

Segmentni bimetalni radijator.

Obratite pažnju! Pri izboru bimetalnih uređaja važno je pronaći originalne proizvode koje proizvode poznata preduzeća. Ako se tehnologija ne održava ili se koriste materijali lošeg kvaliteta, onda je opasno koristiti takve baterije.

Zaključak

Izgradnja sistema grejanja je složen, višestepeni zadatak, a uspjeh cijelog događaja zavisi od kvaliteta obavljenog rada u svakoj fazi. Pregledali smo opštu proceduru, ako ste zainteresovani za detalje - na našoj web lokaciji možete naći sve potrebne materijale, uključujući video zapise i uputstva korak po korak.

Dodajte komentar