Mogu se koristiti cijevi za grijanje u privatnoj kući

08-06-2018
Cijevi

Svaka stambena zgrada ne može raditi bez sistema grejanja, posebno ako se nalazi u hladnom području. U procesu uređaja mreža mora pažljivo odabrati cijevi za zagrevanje kuće, jer djeluju kao provodni elementi. Pri kupovini, potrebno je uzeti u obzir uslove rada.

Na fotografiji su čelične cijevi povezane na radijator.

Više o zahtevima

Odabrani proizvodi za sistem grijanja moraju imati određene karakteristike koje će omogućiti korištenje mreže dugo vremena.

Pogledajte kompletnu listu najvažnijih zahteva ispod:

 • Proizvodi za grejanje moraju izdržati visoke temperature koje mogu doseći 95 stepeni.. Iako su u pojedinačnim domovima takve cifre retke.
 • Potrebno je odabrati elemente sistema grejanja koji mogu izdržati pritisak od 1,5 atmosfere. Višak ovog indikatora nalazi se samo u slučaju grubog kršenja pravila dizajna.
 • Potrebno je kupiti proizvode koji mogu uspešno prenijeti mehaničke efekte, jer su jednostavno neizbježni.. Sa nedovoljnom stabilnošću, cela mreža će propasti.
 • Cijevi za grijanje privatne kuće moraju biti otporne na koroziju, jer se voda obično koristi kao hladnjak.. Od ovoga će zavisiti period rada.
Bakarni proizvodi su pouzdani, ali skupi.

Dodatak! Najbolje je kupiti provodne elemente za grejne sisteme, koji u kombinaciji formiraju strukturu sa visokim stepenom zaptivanja, u suprotnom mogu biti mrlja.

Glavne opcije proizvoda

Proizvodi za grejne sisteme mogu biti izrađeni od različitih materijala, pa problem izbora i dalje postoji. U nastavku će se razmatrati samo opcije pogodne za grejne mreže. U procesu sticanja moraće se uzeti u obzir uslovi rada.

Čelični elementi

Trenutno se čelični proizvodi ugrađuju u retkim slučajevima, ali oni zaslužuju pažnju, jer poseduju niz osobina koje se cijene prilikom izgradnje komunikacionih sistema uz visoke temperaturne uslove.

Tada možete saznati više o meritumu proizvoda.

Demonstrirani predmeti od pocinkovanog čelika.
 • Niska cijena je pozitivan faktor za formiranje jeftinog sistema grejanja.
 • Odlična otpornost na visoke temperature omogućava efikasnu upotrebu proizvoda u grejnim mrežama.
 • Sposobnost prenosa značajnog mehaničkog naprezanja omogućava rad u teškim uslovima.
 • Zbog niskog linearnog koeficijenta ekspanzije, nema dodatnih zahteva za instalacijom.

Napomena! Navedene prednosti čeličnih cjevovoda omogućavaju da govore o visokom kvalitetu proizvoda, ali nema dovoljno otpornosti na postupke korozije.

Metalni proizvodi

Takvi elementi su napravljeni od kompozitnog materijala, u kojem su polimerni slojevi kombinovani sa metalom. Čelik ili aluminijumska osnova se obično skrivaju unutar zidova. Zahvaljujući ovom dizajnu moguće je postići dovoljno krutost i otpornost na koroziju.

Docking metalno-plastični elementi.

Priključak sastavnih dijelova sistema u ovom slučaju se vrši pomoću specijalnih priključaka, koji se mogu odvojiti, kompresovati ili pritisnuti.

Što se tiče pozitivnih kvaliteta proizvoda, zapravo ih ima puno:

 • Visok nivo otpornosti na habanje omogućava izgradnju sistema sa dugim vekom trajanja.
 • Prilikom oštećenja mrežnog sajta moguće je bez posebnih poteškoća izvršiti zamjenu.
 • Jednostavna instalaciona tehnologija omogućuje da ogranke grejanja uredite sopstvenim rukama.
 • Prilikom postavljanja metaloplastičnih cjevovoda nema potrebe za obavljanjem dodatne obrade.

Pažnja! Plastika i metal imaju različit koeficijent specifične ekspanzije, što stvara određeni problem u proizvodnji. Međutim, adhezivni sloj vam omogućava da kompenzujete ovo.

Proizvodi od polipropilena

Glavni materijal je termoplastični polimer, koji se dobija formiranjem visokomolekularne supstance iz propilena. Sastav je hemijski otporan, jer samo jaki oksidanti mogu imati određeni uticaj na njega.

Proizvodi i komponente polipropilena.

Cevi od polipropilena su međusobno povezane termičkim zavarivanjem, što omogućava dobijanje monolitne strukture. Tokom procesa instalacije koristi se poseban aparat, kao što je gvožđe za lemljenje. Moguće je izvršiti kombinaciju elemenata u kratkim terminima bez pomoći.

Da bi se bolje upoznali sa proizvodima polipropilena, potrebno je proučiti pozitivne kvalitete.

 • Stezanje zglobova omogućava uređivanje mreža za grejanje sa visokim zaptivanjem.
 • Otpornost na termičke i hemijske utjeca omogućava dugotrajno funkcionisanje.
 • Zahvaljujući nekompliciranoj instalacionoj tehnologiji, moguće je samostalno izvršiti instalacione poslove.
Prikazano je lemljenje cevovoda od polipropilena.

Obratite pažnju! Polipropilenski proizvodi imaju značajno linearno širenje kada se zagreje. Stoga, za proizvodnju elemenata za pričvršćivanje, trebate primijeniti kompenzacijsku podršku.

Polietilenske cevi

Polimer koji se koristi u proizvodnji elemenata spada u kategoriju poliolefina, koji predstavlja organsko jedinjenje sa dugim molekulima. Kao rezultat tehnološkog procesa formira se posebna masa, od koje se formiraju gotovi proizvodi.

Glavna prednost proizvoda je cena, pošto je niska. Ostali analogi su mnogo skuplji. Uprkos niskoj cijeni, cevi od polietilena mogu dugo trajati, zbog karakteristika materijala koji se koristi za proizvodnju.

Struktura cevi je izrađena od polietilena.

U proizvodnji proizvoda za sisteme grejanja se primenjuje, po pravilu, preklopni polietilen, koji se razlikuje u svojstvima od uobičajenog ekvivalenta. Šivanje je proces koji omogućava mogućnost povezivanja molekularnih jedinica u jednu trodimenzionalnu mrežu.

U zavisnosti od udara, polietilen može biti hemijski ili fizički umrežen.

Kao zaključak

Navedeno uputstvo daje dovoljno informacija o tome koje cevi za grejanje za kuću koriste u savremenom svetu, ali ovaj opseg može se malo proširiti. Prilikom projektovanja sistema grijanja, neophodno je početi pre svega uslove rada, jer je svaka mreža individualna.

Korisne informacije o provodnim elementima grijanja mogu se naći ako proučite video.